Over Ons

Goedkope Werkkleding

PBM Rotterdam heeft een groot assortiment en voorraad aan persoonlijke beschermende werkkleding. Het grote voordeel is dat u zowel online als een fysieke winkel bezoek kunt houden. Op onze locatie in Rotterdam zuid hebben we bijna alles op voorraad.

Arbo en PBM

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen
Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is een middel dat door een persoon wordt gedragen of
vastgehouden als bescherming tegen risico’s die de gezondheid of veiligheid bedreigen. Persoonlijke
beschermingsmiddelen worden in allerhande situaties toegepast. Voor tal van doeleinden zijn dan ook
persoonlijke beschermingsmiddelen in de handel dit kan variëren van de handschoen die gebruikt
wordt voor het tuinieren tot een gelaatmasker met filterbussen in de procesindustrie.
Om de werknemer te beschermen staan de volgende middel ter beschikking:

Samenvatting

Wat zegt de wet

In de arbowet volgens artikel 3 en 4.4 is een hiërarchie geregeld voor risico’s op de werkplek waarin is
vastgelegd dat een persoonlijk beschermingsmiddel in beginsel pas dan mag worden gebruikt op het
moment dat het risico door andere (alternatieve) veiligheidsmaatregelen niet of onvoldoende kan
worden beperkt. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingedeeld in drie categorieën waarbij
onderscheid wordt gemaakt in aard en complexiteit van het beschermingsmiddel.

Wat kan worden gedaan om te voorkomen dat persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt?

Bij het gebruik van beschermingsmiddelen wordt verondersteld dat er geen mogelijkheden zijn om het
personeel te beschermen tegen de invloeden van de werkzaamheden en de omgeving waarin de
werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodoende is het ook zaak zorg te dragen voor .

Wie gaat slim om met het probleem?

Op veel plekken in de industrie komt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vaak voor.
Bijvoorbeeld in de chemie ter voorkoming van een contact met chemicaliën. Vooral in situaties waarin
personeel wordt blootgesteld aan een grote kans om in contact te komen met chemicaliën neemt de
druk toe op de werknemer om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. In veel gevallen gaat
dit gepaard met het invoeren van een sanctiebeleid.

Leuke Weetjes

%
klanttevredenheid
+
Producten
+
Jaar Ervaring
+
Kopjes Koffie